Koncertné stany a konštrukcie

Ponúkame kompletné zastrešenia a modulárne konštrukcie pre vonkajšie akcie malého rozsahu až po stredne veľké festivaly a koncerty. Hliníkové konštrukcie Alur-solutions sú vyrábané v Európskej Únii, preto spĺňajú najvyššie kritéria v oblasti bezpečnosti a akosti výrobku, o čom svedčia vydané certifikáty.

alur 6x4

Alur strešný systém RS0 6 x 4 m

max. rozmer pódia

max. vonkajšie rozmery

max. svetlá výška

max. výška

max. zaťažiteľnosť

8 x 6m

9,2 x 6,7m

4,7m

5,1m

1000kg

 

alur 8x6

Alur strešný systém RS2 8 x 6 m

max. rozmer pódia

max. vonkajšie rozmery

max. svetlá výška

max. výška

max. zaťažiteľnosť

8 x 6m

10,8 x 8,9m

7,2m

9,5m

2500kg

 

 

alur 12x10

Alur strešný systém RS2 12 x 10 m

max. rozmer pódia 

max. vonkajšie rozmery

max. svetlá výška

max. výška

max. zaťažiteľnosť 

12 x 10m

14,8 x 12,9m

7,2m

9,5m

2500kg

 

 

alur PA

Alur strešný systém RS2+PA

max. rozmer ramena

max. svetlá výška

max. zaťažiteľnosť

3m

7,2m

2 x 1000kg